7 tips voor het opzetten van een website voor burenhulp door een bewonersinitiatief

Veel gemeenten, welzijnsorganisaties en actieve bewoners denken op dit moment na over hun rol in de transformatie naar een participatiesamenleving. Op welke manier hier invulling aan te geven? Hoe meer vrijwillige inzet realiseren?

Overbetuwevoorelkaar is het eerste platform voor vraag en aanbod in Nederland datopgezet is door een bewonersinitiatief. Daarmee zijn zij een mooi en succesvol voorbeeld van een overheid die zich terugtrekt en actieve bewoners die daar hun rol in pakken. Succesvolle voorbeelden moeten we vooral doorvertellen zodat anderen hier van kunnen leren.

 

 

overbetuwe screenshot

www.overbetuwevoorelkaar.nl

 

“7 tips die we kunnen leren van het bewonersinitiatief dat

Overbetuwevoorelkaar succesvol opzette”

1. Activeer inwoners om na te denken over innovatieve oplossingen in het sociaal domein

Een droomstart voor iedere gemeente. Een aantal enthousiaste en betrokken inwoners uit Overbetuwe organiseren een innovatie sociëteit met als doel om met innovatieve ideeën de zorg- en welzijnstaken in te vullen, die een terugtrekkende overheid niet meer kan opbrengen. Er ontstaan al snel een paar mooie ideeën om verder uit werken. Zo is men o.a. op zoek naar een oplossing voor de eenvoudige hulpvragen zoals boodschappen doen, iemand ergens heen brengen, een keer stofzuigen of gewoon een leuk gesprek of spelletje doen tijdens de koffie. Er ontstaat een werkgroep die dit verder gaat uitwerken.

2. Bedenk bij het realiseren van technische oplossingen dat deze vaak al voorhanden en bewezen effectief zijn 

(* eerdere adviezen vanuit de ministerie BZK/transitiebureau WMO/KING/digitale stedenagenda sluiten hierop aan: ga niet zelf ontwikkelen!)

Het idee ontstaat om een online platform of app te ontwikkelen die gaat zorgen dat vraag en aanbod in de vrijwillige hulp elkaar eenvoudig vindt. Tenslotte wil iedereen toch graag een ander helpen maar is het vinden van vraag en aanbod niet altijd eenvoudig en moet de veiligheid ook gewaarborgd zijn.
Diverse betrokkenen zoals (ouders van) cliënten, professionals en geïnteresseerden hebben tijdens deze bijeenkomsten gebrainstormd hoe dit platform eruit moest zien totdat zij erachter kwamen dat NLvoorelkaar dit al enige jaren biedt en in andere gemeentes bewezen resultaat oplevert. Dat is precies waar men naar op zoek is en dus wordt NLvoorelkaar uitgenodigd.

 

Promotiematerialen – ontwikkeling met lokale funding

3. Zet vroegtijdig in op het realiseren van breed draagvlak inwoners/vrijwilligers en professionals voor een mogelijke oplossing

Breed draagvlak is belangrijk voor alles: voor besluitvorming, later voor een succesvolle implementatie en gebruik van een oplossing maar ook om bijtijds te kunnen bepalen of je wel of niet door moet gaan. Zo blijkt binnen de sociale kernteams veel vraag naar vrijwillige inzet en is een online tool hiervoor dus zeer gewenst. Tijdens de eerste presentatie van NLvoorelkaar zijn ook medewerkers van de sociale kernteams, STUW(de welzijnsorganisatie), participatieraad en gemeente Overbetuwe aanwezig. De gemeente noemt het kader om in aanmerking te komen voor een innovatiefonds: eigen regie op het idee en samenwerking met andere burgerinitiatieven. Belangrijk voor de werkgroep om volgende stappen te zetten.

4. Informele netwerken kunnen (kosten)-effectief organiseren

Natuurlijk worden er discussies gevoerd over de rol van de gemeente, de welzijnsorganisatie en of het noodzakelijk is om de regie volledig in eigen beheer te houden, maar de slotconclusie is dat iedereen zich actief wil inzetten om het idee vanuit eigen regie en beheer verder op te tuigen en de noodzakelijk financiën te realiseren. En dus wordt het burgerinitiatief Overbetuwevoorelkaar: Stichting Overbetuwevoorelkaar met een bestuur en een projectgroep. Van idee tot concrete social Startup: het is een feit! Door het activeren van het eigen netwerk wordt op korte termijn ook een gedreven projectleider geworven. Ten slotte doet de Stichting een succesvolle subsidieaanvraag bij de gemeente en het Oranjefonds en sluit als eerste burgerinitiatief in Nederland een contract met NLvoorelkaar.

Wat waren de succesfactoren in deze case?

  1. Het netwerk vanuit bestuur en projectgroep in de gemeente is enorm en blijkt altijd bereid om mee te denken / oplossingen te realiseren / samen te werken;
  2. Er is vanaf het begin actief ingezet op samenwerking met zowel actieve andere inwoners/vrijwilligers als ook professionals. Dit resulteert tijdens de lancering in een opkomst van 60% vrijwilligers, een resultaat dat nog nergens anders in Nederland is bereikt bij een lancering!
  3. Informeel organiseren levert tijdwinst op omdat er veel minder tijd zit in bureaucratie en papieren rompslomp. Er worden afspraken gemaakt, er is vertrouwen in de opvolging en uitkomsten hiervan en things get done!

 

 

team overbetuwevoorelkaar2

Team Overbetuwevoorelkaar

5. Ga voor de vrijwilliger van de toekomst: zet in op talent/passie en eigen verantwoordelijkheid

Vorm geven aan de participatiesamenleving, geldt natuurlijk ook binnen Stichting Overbetuwevoorelkaar. Aansluiten bij wensen en talenten van vrijwilligers betrokken bij Overbetuwevoorelkaar sluit aan bij het profiel “de Vrijwilliger van de Toekomst” , werkt effectief, levert mooie resultaten op en laat de kracht van dit soort initiatieven zien.

6. Chemie & drive leden burgerinitiatief belangrijk voor succes

Succes bereik je alleen door de juiste mensen de juiste dingen goed te laten doen (Doing Good & Doing the right thing). Zelf heb ik als professional en vrijwilliger in heel veel projectgroepen meegemaakt hoe belangrijk het is om met elkaar vanuit Passie, Energie en Drive aan de slag te gaan en concrete mijlpalen te vieren. In de projectgroep van Overbetuwevoorelkaar proef je deze ingrediënten iedere bijeenkomst opnieuw. En op het moment dat iemand vanuit werk en/of privé even met iets minder energie en drive aan de slag kan, dan is daar vanuit iedereen aandacht, steun en respect voor. Ook erg belangrijk om te voorkomen dat enthousiaste vrijwilligers afhaken.

 

P1020741

Lancering Overbetuwevoorelkaar

7. Van IDEE tot LIVE gaan

28 januari vond de lancering van Overbetuwevoorelkaar plaats in het bijzijn van 115 genodigden, van vrijwilligers tot professionals. Op een prachtige locatie, mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren. Tijdens de lancering werd een prijs uitgereken aan de eerste inwoners die zich hadden geregistreerd op Overbetuwevoorelkaar (gesponsord door de lokale supermarkt).

De lancering van dit prachtige platform is natuurlijk pas het begin. Het komende jaar zal hard verder gewerkt worden aan nog meer draagvlak en gebruik van het platform door inwoners en organisaties in Overbetuwe. De grootste impact komt dus nog..op naar nog veel meer vrijwillige inzet en burenhulp, niet alleen in Overbetuwe maar in heel Nederland!